Nákup cez telefón:

041 4 333 373


 

Sociálne siete:NOVINKY

arr3Akciový letákarr3Implantáty, na ktoré sa môžete spoľahnúťModerný implantologický systém s úspechom používaný v mnohých krajinách Európy, USA a Kanady. Systém...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

DENTES, s.r.o.
Podzávoz 1947
022 01 Čadca
tel: 041 4 333 373
dentes@dentes.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena EUR 1 860,00
Cena EUR 198,00
Cena                       


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre DENTES e-shop spoločnosti DENTES, s.r.o.


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou DENTES, s.r.o (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

 

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme DENTES, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Registrácia nového kupujúceho je možná nasledujúcimi postupmi:

Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.dentes.sk

Osobne v budove sídla firmy DENTES, s.r.o.

Pri registrácií je nutné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sú posielané informácie o novinkách, akciách a iné. Zmena alebo zrušenie zasielania týchto správ je možná, po prihlasení sa na svoje konto na www.dentes.sk.

 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

DENTES, s.r.o, Kollára 6103, 022 01 Čadca

Pracovná doba: Po-Pia 8:00 - 16:30 hod.

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže u distribútora objednať tovar osobne, prostredníctvom medicínskeho reprezentanta, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: mena a priezvisko kupujúceho, email, telefónne číslo, firmu odobereteľa, IČO, dodaciu adresu, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.agem.sk alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: S každou objednávkou vykonanou prostredníctvom e-shopu DENTES dostávate automaticky emailom správu o potvrdení objednávky.

TERMÍN DODANIA: O približnom termíne dodania vás budeme informovať prostredníctvom sms správy. V prípade, že tovar je dlhodobejšie nedostupný, bude vás kontaktovať náš zamestnec a ponúkne vám jednotlivé možnosti riešenie danej situácie. DENTES, s.r.o. neručí kupujúcemu za škody spôsobené nedodržaním predpokladaného dátumu dodania. DENTES, s.r.o. neakceptuje prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním, alebo posunutím dátumu dodania.

 

V. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis kupujúceho. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci uhrádza platbu prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho do termínu splatnosti faktúry, ktorá je zvyčajne 14 dní. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy DENTES, s.r.o.

 

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v sklade DENTES, s.r.o., prostredníctvom medicínskeho reprezentanta, na dobierku alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať distribútora bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma DENTES, s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavene reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

 

IX. OCHRANA OSOBNýYCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, s ktorými DENTES, s.r.o. prichádza do styku sú

meno a priezvisko zákazníka

firma zákazníka

adresa pre zaslanie tovaru zákaznika

telefonický kontakt zákazníka

mailová adresa zákazníka

 

DENTES, s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom a poisťovni za účelom poistenia tovaru.

DENTES s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opartenie zodpovedajúce spôsobu spracuvania.

 

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Mgr. Ján Ďurana

konateľ

 

NzVjNDc